phụ nữ hay quên-Cạn lời với độ 'mất não' của mẹ trẻ: cho toàn bộ tiền bạc vào tủ lạnh cấp đông rồi tưởng mất ôm mặt khóc cả ngày