Phụ nữ dắt con ăn xin trên cầu thanh trì-Người phụ nữ dắt con xin tiền ở cầu Thanh Trì bị xe máy tông tử vong