phụ huynh đánh bé trai lớp 1 để giải quyết mâu thuẫn cho con-Phụ huynh vào trường đưa bé trai lớp 1 ra ngoài hành hung để giải quyết mâu thuẫn cho con