Phỏng vấn độc quyền "Cô Dâu 8 Tuổi" Avika Gor-'Cô Dâu 8 Tuổi' Avika Gor từ Ấn Độ: Ông tôi vừa qua đời 3 ngày, bố và bà đã nhiễm Covid-19, mỗi phút tôi đều cảm thấy sợ hãi