phong tỏa tạm thời-Hà Nội: Tạm phong tỏa khu nhà của 3 ca F0 cùng gia đình ở Hà Đông, lấy mẫu xét nghiệm người liên quan