phòng chống sốc nhiệt-Sốc nhiệt do nắng nóng: Coi chừng đột tử