Phòng Cảnh sát-PC08 yêu cầu xác minh thông tin 'tố' CSGT vô cớ giữ giấy tờ của người đàn ông

Xem thêm