phòng bệnh đậu mùa khỉ-Sức khỏe của bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam hiện ra sao?