Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng-Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Bà con yên tâm tránh bão, công an có trách nhiệm bảo vệ tài sản cho dân