Phó Giám đốc bệnh viện Bình Thuận-Đình chỉ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận