Phó Ban tổ chức huyện tử vong-Nguyên phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy tử vong trong tư thế treo cổ