phiên xét xử-Xét xử vụ Alibaba: Bị hại cũng có lỗi?