Phí Minh Long-4 năm sau kỳ SEA Games thất bại, Phí Minh Long phải tìm đến Hạng Nhất để cứu vãn sự nghiệp