Phát hiện ma túy-Công an Hà Nội đột kích Star 3 Club trong đêm, phát hiện ma túy cùng gần 200 'dân chơi' bị đưa về trụ sở