Pháp-Dân Pháp xuống đường phản đối kế hoạch bắt buộc tiêm vaccine COVID-19

Xem thêm