Phanh của Kia Sorento 2021 có thể ngăn va chạm liên tiếp