phan xine-Những cái tên 'trăm tỷ' của điện ảnh Việt: Trấn Thành vẫn chưa chính thức vượt qua cái tên đứng đầu?