Phan Văn Tuấn-Truy sát chị vợ đến chết, bé gái 6 tháng trọng thương