Phan Thành và Primmy Trương làm đám hỏi-Chán 'ém hàng', TGĐ Phan Thành công khai toàn bộ ảnh lễ ăn hỏi với siêu xe và kim cương khổng lồ

Xem thêm