Phần Lan-Phần Lan tính gửi xe tăng cho Kiev, Mỹ huấn luyện lính Ukraine dùng hệ thống Patriot

Xem thêm