phân biệt hoa quỳ và hoa sen-Bỏ tiền thật nhưng mua phải hoa sen giả, khách hàng tự rước cục tức vào mình