Phạm Nhật Vượng-Đưa xe điện sang Mỹ, Vingroup tính bước gọi tiền 1 tỷ USD

Xem thêm