Phạm Minh Chính-Trung tướng Trịnh Văn Quyết làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam