phá dỡ nhà-Nhà cao tầng đổ sập ở Hàn Quốc, nhiều người thiệt mạng