Pfizer-Tổng giám đốc WHO gọi chương trình tiêm bổ sung vaccine ngừa Covid-19 là 'vô đạo đức'

Xem thêm