Peru-Thua sốc Peru, ĐT Brazil đứt mạch 17 trận bất bại