Paolo Rossi-Người hùng World Cup 1982 của Italia qua đời