ớt Trung Quốc nhiễm hóa chất diệt côn trùng-Bất ngờ khi Việt Nam nhập ớt Trung Quốc, tồn dư hóa chất diệt côn trùng