ớt Trung Quốc-Bất ngờ khi Việt Nam nhập ớt Trung Quốc, tồn dư hóa chất diệt côn trùng