ông trùm buôn tạng-Đối mặt 'ông trùm' buôn tạng phía Bắc