ông Nguyễn Thanh Long-Quan chức bị bắt và những đồn đoán 'kỳ dị'