ông nguyễn đức chung hầu tòa-Sức khoẻ của ông Nguyễn Đức Chung ra sao sau đợt điều trị tại bệnh viện?