Ông Lê Trương Hải Hiếu-Lãnh đạo TP HCM: 'Ông Lê Trương Hải Hiếu vi phạm làm ảnh hưởng niềm tin'