ông Hải Lơ-Ông Hải 'lơ': Đừng lên tuyển đá King's Cup vì sĩ diện!