Ông Diệp Văn Thạnh-Chủ tịch TP.Trà Vinh bị cách chức vì để xảy ra nhiều sai phạm