Ồn ào Nathan Lee mua hit Cao Thái Sơn-Cao Thái Sơn đáp trả việc ép giá mua bài 500 nghìn với NS Khắc Việt, tuyên bố sẽ đến tận nhà Nathan Lee để 'xem ai đấm khỏe hơn'