Ôm bình gas-Thanh niên ôm bình gas, can xăng la hét doạ chết trong quán cà phê