ô tô tông vào nhà dân-Lời kể hãi hùng của chủ tiệm thuốc thoát chết trong vụ xe điên tông nhiều nhà dân