ô tô tải đâm xuyên nhà dân-Tai nạn hy hữu: Ô tô tải đâm xuyên qua vườn, lao thẳng vào nhà dân