Ô tô nissan-Nissan Armada 2021 ra mắt: Thoát khỏi cái bóng bảo thủ, xuất hiện trang bị hơn nhiều xe sang