Ô tô lao xuống kênh-Ô tô 7 chỗ bay qua lan can lao xuống kênh