ô nhiễm nước sạch-Vdeo Chủ tịch công ty Thanh Hà: Chúng tôi bị lấy trộm dầu thải