ô nhiễm môi trường-Dân ngoại thành đốt rơm rạ, dân nội thành Hà Nội tức thở

Xem thêm