ổ dịch nguy hiểm Shin Young-NÓNG: Điều tra cá nhân, tổ chức gây ra ổ dịch nguy hiểm Shin Young, nơi có hàng chục công nhân nhiễm Covid-19