Ổ dịch-46 ổ dịch Covid-19 ở Bình Dương: Có tới 12 ổ dịch chưa rõ nguồn lây

Xem thêm