ở bẩn kinh hoàng-Nữ sinh ĐH Luật bị bạn cùng phòng bóc 'liên hoàn phốt': Ở bẩn đến mức chuột làm tổ ở bàn học, xin tiền bố mẹ liên tục chỉ vì thích tiêu pha thoải mái, cố tình chơi xấu bạn vì bị góp ý