Nvidia RTX 2060-Nvidia RTX 2060 giảm sập sàn để đón đầu AMD RX 5600 XT