NVIDIA-Nvidia giúp tối ưu ray-tracing cho tất cả GPU, hỗ trợ cả AMD