nuốt thanh kẽm-Chuyện hy hữu: Nuốt thanh kẽm dài 7 cm mà không hay biết