nuốt dị vật-Bé 29 tháng tuổi nuốt cả sợi dây chuyền bạc vào ruột